Sneverholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-26

Fredningsnr.
081483

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0814-85, 84, 83. Høj, 5 x 25 m. i toppen et stort hul, der fortsætter som bred og dyb kløft ned ad højens N-side. N-siden står med ubevok- set skrænt af indtil 2 m's højde. Ø-siden en del afgravet og sine steder ubevokset. Tilgroede større afgravninger mod S og V. Trods beskadigelse er højen imponerende.
Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, endnu 3 M. h., 22 M. br. Ind i den er fra n. Side til ind over Centret ført en 6-7 M. bred Gravning, der yderst følger Bund, ved Centret endnu er mindst 2 M. dyb. Randsten ses borttagne om Foden; 1 henligger. Fod m. m. afgravede. - I Højen er f. en Grav af runde Sten og deri et Sværd af Bronze. (R.9).

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 5 x 25 m. I Toppen et stort Hul, der fortsætter som bred og dyb Kløft ned ad Højens Nordside. Nordsiden staar med ubevoxet Skrænt af indtil 2 m's Højde. Østsiden en Del afgravet og sine Steder ubevoxet. Tilgroede større Afgravninger mod S og V. Trods Beskadigelsen er Højen imponerende.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende høj på afpløjet stub i ager. Helt krattilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)