Dværghøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-18

Fredningsnr.
081486

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/8 1893, købt. Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg "Dværghøj", 5,8 x 30 m. I toppen en sænkning. Mod SV flad afgravning. S-fod afskåret af vej. Randsten. Græsgroet. I ager. Prægtig høj.
Undersøgelsehistorie

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Dværghøj", 5,8 M. h., 30 M. br. I Toppen en gl. ubetydelig Sænkning, hvori siges at være fundet Bronce (skaale). Mod Sv. en ganske flad Gravning. Søndre Fod og lidt af Siden afskaarne af en Vej; heri ses enkelte Sten af en Stenring, 1/3 M. store Sten i 2 Lag. Ualmindelig anseelig og smuk. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Dværghøj" 5,8 x 30 m. I Toppen en Sænkning. Mod SV flad Afgravning. Søndre Fod afskaaret af Vej. Randsten. Græsgroet i Ager. Prægtig Høj.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende høj i ager. Kratovergroet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende høj i ager.


Billeder

Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra SV