Sneverholt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-23

Fredningsnr.
081485

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 0814-85, 84, 83. Tingl.: 24/8 1893, købt. Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Høj, 3,2 x 22 m. Mod S og Ø er foden noget nedtrampet og en mængde tætpakkede sten er kommet til syne, nogle ligger lø- se ved S-foden og er vel nedtrampet af kreaturer. Hvis ste- nene ikke efterhånden alle skal trampes løs bør højen ind- hegnes og bevoksningen få lov at gro i fred. Iøvrig en pæn høj. Lynggroet med enkelte buske mod V og S.
Undersøgelsehistorie

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 M. h., 19 M. br. Foden mod V. let beskadiget. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,2 x 22 m. Mod Syd og Øst er Foden noget nedtrampet og en Mængde tætpakkede Sten er kommet til Syne, nogle ligger løse ved Sydfoden og er vel nedtrampet af Kreaturer. (Hvis Stenene ikke efterhaanden alle skal trampes løs bør Højen indhegnes og Bevoxningen faa Lov til at gro i Fred). Iøvrig en pæn Høj. Lynggroet med enkelte Buske mod Vest og Syd.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende høj. Kratovergroet.