Sneverholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-24

Fredningsnr.
081484

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0814-85, 84, 83. Tingl.: 24/8 1893, købt. Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Høj, 1,5 x 16 m. i toppen en svag konkavitet, hvorved adskil- lige håndsten kommer frem. Iøvrig synes der i højsiden at være adskillige sten. Højsiden mod V er beskadiget (af pløj- ning) i dette efterår (1939). Pløjningen går over en stræk- ning af godt 2 m af den fredede højs Ø-side. Græsgroet i ager. NMI: Ejeren lovede at pløje fri af højen både mod V og Ø, men bør utvivlsomt have et skriftligt pålæg herom, da han ellers utvivlsomt kniber så meget som muligt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 M. h., 16 M. br. I Toppen er et lille Hul. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 16 m. I Toppen en svag Konkavitet, hvorved adskillige Haandsten kommer frem. Iøvrig synes der i Højsiden at være adskillige Sten. Højsiden mod Vest er beskadiget af Ploven i dette Efteraar (1939). Ploven gaar over en Strækning af godt 2 m af den fredede Højs Østside. Græsgroet i Ager. (Ejeren lovede at pløje fri af Højen baade mod V og Ø, men bør utvivlsomt have et skriftligt Paalæg herom, da han ellers utvivlsomt kniber saa meget som muligt).

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig men helt camoufleret høj i mindre skovparcel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)