Munkholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-37

Fredningsnr.
081488

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0814-88, 87. Tingl.: 24/8 1893, købt Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Høj, 3 x 20 m. Mod S og V grænser højen til en grusgrav, der huler helt ind under højen. Lynggroet i ager. NMI: Høj, 3 x 20 m. Mod S og V grænser højen til en grusgrav og grusgravninger har fjernet af højen og der er hulet ind under denne og vinden fortsætter dette udhulings- arbejde. Der er gravninger af nyeste dato og dog det tungeste ansvar synes at falde på andre end nuværende ejer. Således arbejdede for 4 år siden cementstøber Han- sen, Hellum, ved højen og havde forpagtet grusgraven af købmand Niels Jensen, Dorf, Flauenskjold. Højen kunne være en særdeles prægtig høj som den ligger lyng- groet i ager. Sagen synes at være en oplagt politisag og udbedring bør ske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Munkholt; udstykkes nu; En Høj, 3,0 M. h., 18 M. br. I Toppen en flad Sten. Foden afgravet mod S. og her ligger en Randsten. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 20 m. Mod S og V grænser Højen til en Grusgrav og Grustagningen har fjærnet af Højen og der er hulet ind under denne og Vinden fortsætter dette Udhulningsarbejde. Der er Gravninger af nyeste Dato og dog det tungeste Ansvar synes at falde paa andre end nuværende Ejer. Saaledes arbejdede for 4 Aar siden Cementstøber Hansen, Hellum, ved Højen og havde forpagtet Grusgraven af Købmand Niels Jensen, Dorf, Flauenskjold. Højen kunde være en særdeles prægtig Høj som den ligger lynggroet i Ager. Sagen synes at være en oplagt Politisag og Udbedring bør ske.

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 479/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Blåbærklædt og krattilgroet høj i gammel grusgrav.

Litteraturhenvisninger  (0)