Munkholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-38

Fredningsnr.
081487

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0814-88, 87. Tingl.: 24/8 1893, købt. Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Høj, 4 x 24 m. I N-siden en større tilgroet nedgravning. Flade tilgroede afgravninger mod V. Foden afgravet mod S, står med indtil 1 m skrænt, 1 randsten blottet. N-siden står med ca. 0,5 m lodret skrænt. NMI: ..... 1 randsten blottet, denne skade er ny, men ikke betydelig. Ejeren lovede at udbedre den. Der pløjes for nær til nordsiden, der står med ca. 0,5 m lodret skrænt. Ejeren lovede at pløje 1 m længere ude.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Munkholt; udstykkes nu. Høj 4,0 M. h., 20 M. br. Ved Foden mod Nv. en flad Afgravning, 3 x 4 M. br. Skred i Siden mod Ø. Mindre Gravning i Foden mod S. Foden afgravet mod Sv. og V. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 24 m. I Nordsiden en større tilgroet Nedgravning. Flade tilgroede Afgravninger mod Vest. Foden afgravet mod Syd og staar med indtil 1 m Skrænt, 1 Randsten er blottet, denne Skade er ny, men ikke betydelig. Ejeren lovede at udbedre den. Der pløjes for nær til Nordsiden, der staar med ca 0,5 m lodret Skrænt, Ejeren lovede at pløje 1 m længere ude.

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 479/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i blandingsbevoksning i ældre grusgravningterræn.

Litteraturhenvisninger  (0)