Maribo Kloster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070610-10

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Klosteranlæg, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Klosteranlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Møntfund, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Stensætning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1986 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 801-86-1
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1986 Museal udgravning
Journal nr.: 801-86-1
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1278/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved udgravninger i 1986-87 fandtes rester af bindingsværksbygning identificeret som Maribo klosters beginehus. Huset var opdelt i mindst 2 rum. Gulvet var af ler (3 gange repareret med nye lerlag). I husets NV-hjørne var en del aske og trækul samt en formodet askeudkastningsgrube. En varmekilde har været placeret her. Desuden fandtes en forhistorisk kogegrube, en mulig stensyld og en halvcirkulær stensætning (funktion ?) fra nyere tid.

1987 Privat detektorbrug
Journal nr.: 801-87-13
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1987 Museal udgravning
Journal nr.: 801-87-13
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1987 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 801-87-13
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1987 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/87-235
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
En mønt fundet i jordbunkerne efter udgravningerne af det middelalderlige beginehus. FP 4531: 1 Frederik II, skilling, slået 1563.

Litteraturhenvisninger  (0)