Store Bavn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
190604-4

Fredningsnr.
320751b

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Dobbelthøj

Fredningstekst
Tingl.: 10/10 1911. Pastor A. Friis Christensen. To sammenbyggede høje på "Store Bavn", 15-16 m i øst-vest, 7-9 m i nord-syd. Østlige del er 1,2-1,3 m høj, den vestlige 0,9-1,1 m. I toppen af den østlige del en lille sænkning, i den vestlige del stør- re hul til bunds. Bevokset med græs, i permanent græsareal.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overgroede og afgravede Rester af en udgravet og afgravet Høi af Størrelse som den foregaaende [sb.3: 1,3x16 m]. Høiene 3-8 ligge tæt ved hinanden paa Toppen af en Banke kaldet Baunehøi.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To sammenbyggede høje på "Store Bavn", 15-16 m i Ø-V, 7-9 m i N-S. Østlige del er 1,2-1,3 m høj, den vestlige 0,9-1,1. I toppen af den østlige del en lille sænkning, i den vestlige del større hul til bunds. Bevokset med græs, i permanent græsareal.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)