Mangehøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190706-17

Fredningsnr.
300215

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Langsiggårde. Afmærkn.: 6 MS ved arealets hjørner, 1924, 5 sten ved H. Kjær og 1 sten ved gdr. Th. Jensen. Alle de nedenfor nævnte større eller mindre 29 høje, "Mangehøje" er fredede mindesmærker i et fredet hedeareal ved Langsig. Sb. 17: Høj, 2,5 x 22,6 m. Temmelig dyb topsænkning: 4 - 5 m bred med smal udgang i Ø. 3 flade gravninger i V-siden: 1 x 1 til 3 x 2 m. Sb. 18: Høj, 3,2 x 22 m. Midt på siden en uregelmæssig ringformet afgravning ca. 2/3 m dyb. Et par mindre fordybninger i siderne. Sb. 19: Høj, 2,2 x 21,4 m. Tophul: 3 x 4 m, 1 m dybt. I sydlige halvdels sider 5 små fordybninger. Sb. 20: Høj, 2,8 x 22 m. Den østligste af "Mangehøje". I NV-siden 3 små for- dybninger. Sb. 22: Høj, 1 x 12,8 m. Topudgravning: 2/3 m dyb og 2 m bred. Mindre afgrav- ninger i NV. Sb. 124: Lille knop, 4 m bred og 0,25 m høj. Let affladet. Lynggroet i hede. Sb. 125: Lille høj, 0,17 x 3 m. Lynggroet i hede. Sb. 126. Lille høj, 0,25 x 6,8 m. Lille tophul: 0,5 x 2/3 m til bund. Lyng- groet i hede. Sb. 127: Lille høj, 0,3 x 11 m. Flad bred ringgrøft: 2/3 m bred og 0,2 m dyb. Lynggroet i hede. Sb. 128: Lille høj, 0,3 x 11 m. Flad topsænkning. Lynggroet i hede. Sb. 129: Lille højning, 0,38 x 11,7 m. Flad bred ringgrøft: 2/3 m bred og 0,2 m dyb. Lynggroet i hede. Sb. 130: Lille ganske lav knop, 4,7 m bred. Lynggroet i hede. Sb. 131: Pæn flad høj med ubetydelig ringgrøft: 0,4 x 11,8 m. Lynggroet i hede. Sb. 132: Pæn flad høj, 0,32 x 5,9 m. Ringe topsænkning. Lynggroet i hede. Sb. 133: Lille flad høj, 0,22 x 5 m. Topsænkning: 1 x 1,5 m bred. Lynggroet i hede. Sb. 134: Pæn lav højning. 0,16 x 8,3 m. Ringgrøft kendelig i N. Lynggroet i hede. Sb. 135: Velformet lille høj, 0,29 x 7 m. Smal ringgrøft: 1,3 m bred og 0,15 m dyb. Ringe tophul. Lynggroet i hede. Sb. 136: Næsten ingen højning,0,16 x 13 m. Flad ringsænkning: 2/3 m bred. Lynggroet i hede. Sb. 137: Fladt areal med ringgrøft: 3/4 m bred og 0,2 m dyb. Lynggroet i hede. Sb. 138: Lille knop, 0,24 x 3,4 m. Lynggroet i hede. Sb. 139: Flad højning, 0,5 x 10,5 m. Med ringgrøft. Ujævn top. Lynggroet i hede. Sb. 140: Lille høj, 0,37 x 8 m. Flad top. Lynggroet i hede. Sb. 141: Flad høj med omgivende ringsænkning, 0,29 x 6 m. Lynggroet i hede. Sb. 142: Næsten umærkelig høj, 0,22 x 5,7 m. Lynggroet i hede. Sb. 143: næsten umærkelig høj, 0,17 x 6,3 m. Lille Tophul. Lynggroet i hede. Sb. 144: Lav høj, 0,19 x 6,4 m. Ringe topsænkning. Lynggroet i hede. Sb. 145: Lille høj, 0,18 x 4,7 m. Topfordybning. Lynggroet i hede. Sb. 146: Næsten umærkelig høj. 0,14 x 4,6 m. Lynggroet i hede. Sb. 147: God høj, 0,41 x 9,2 m. Med ringsænkning. Tophul: 2/3 x 2 m til bund. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (13)
1901 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi 19 Meter i Tværmaal, 2½ M høi. [[Udgravet 1901. Stendynge med brændte Ben]]

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Journal nr.: 353/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2½ m h., 22,6 m br. I Top en temmelig dyb Sænkning efter Udgravning, 4-5 m br., med smal Udgang i Ø. I vestre Side 3 nu flade Gravninger; fra 1 x 1 til 3 x 2 m., sidstn. med Skred. Formentlig udgr. af A.P. Madsen; der skal være fundet en Ravkrans.

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 107/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, hvorpaa ligger et større Antal fredede Mindesmærker, "Mangehøje": Høj, 2.5 x 22.6 m. Temmelig dyb Topsænkning 4-5 m br. med smal Udgang i Øst. 3 flade Gravninger i Vestsiden, 1 x 1 til 3 x 2 m. FM 1924 MS. [[Restaureret 1953 journr. 100/53]]

1953 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Højen måler nu 23 m i diam.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde fredningstekst: Høj, 2,5 x 22,6 m. Temmelig dyb topsænkning: 4 - 5 m bred med smal udgang i Ø. 3 flade gravninger i V-siden: 1 x 1 til 3 x 2 m.

Litteraturhenvisninger  (0)