Elkærhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190704-120

Fredningsnr.
320237

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Hyllerslev by, matr.nr.16a: Voldsted i skel til matr.nr.39 af Hyllerslev by, Janderup sogn. ELKÆR VOLDSTED Voldstedet består af en oval midtbanke med længderetning i øst-vest. Den østlige halvdel er næsten udjævnet. Banken omgives af en grav og udenom denne af en lav vold, som fra sydvest til nordøst bøjer sig i regelmæssig oval, medens den mod syd, ned mod åen, og især mod syd- øst udvider sig til større, ret uregelmæssigt formede flader. Udenom disse volde er der en sænkning. Terrænet afgrænses mod syd af åen, og mod øst og vest af grøfter. Nordgrænsen følger den yderste vold. Bredden fra øst til vest er ca. 122 m. Ejeren har fuld brugsret til det fredede areal.
Undersøgelsehistorie  (4)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelalderligt Voldsted, Elkærhøj.

1911 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)