Hellum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-53

Fredningsnr.
081496

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 0814-95, 96. Høj, 1 x 13 m. Over Ø- og S-siden et skeldige. Græsgroet med gran og fyr i udkantet af plantage.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Som 52 [Lille Høj, 1,0 M. h., 8 M. br.] ca. 1/3 mod S. er afgravet; over den gaar et Dige.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1 x 13 m. Over Øst og Sydsiden et Skeldige. Græsgroet med Gran og Fyr i Udkanten af Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lav uundseelig høj i bøgetræsevokset skovareal.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lav, græskldt høj i lille bøgeskovsbevoksning.