Mangehøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190706-127

Fredningsnr.
300275

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 124-147]: Dels ved Foden af flere af Høiene, dels i Mellemrummet mellem disse, var der 14 af de saakaldte Tuegrave fra ældre Jernalder. De fleste var kun kjendelige ved en ringformet Fordybning om Tuen. En Hel Urne og Skaar af flere andre fandtes. [[Jfr. 107/34, C 22113-15]]

1924 Museal berejsning
Journal nr.: 353/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 0,30 x 11 m, flad og bred. Har Ringgrøft, 2/3 m br., 0,20 m dyb.

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 107/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 0.30 x 11 m. Flad br. Ringgrøft 2/3 m br. 0.20 m d. FM 1924 MS

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Høj med sænkning i midten, 0,5 m høj. Velbevaret ringgrøft afbrudt mod NV op mod sbnr. 18.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Lille affladet høj, 0,3 x 11 m., med Ringgrøft: 0,75 x 0,2 m.

Litteraturhenvisninger  (0)