Endelt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-56

Fredningsnr.
081497

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 12 m. Køn og regelmæssig høj, lille. Lynggroet med enkelte fyr. I tæt plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Endelt?) Høj, 1,5 M. h., 10 M. br. Lynggroet.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,75 x 12 m. Køn og regelmæssig lille Høj. Lynggroet med enkelte Fyr. I tæt Plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i stormvæltet skovareal i Stagsted Skov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lav høj i løvskov. Dækket af blåbær. Bebyndende tilgroning i ørnebregner.

Litteraturhenvisninger  (0)