Lydum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190707-10

Fredningsnr.
290239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Frisgårde. Høj, 3,1 x 23 m. Sænkninger i N-halvdel. Lille topsænkning. Rævegrav i V- fod og top. 2,5 m langt og 0,5 - 1 m bredt hul mod V nær top. Lynggroet i hede. Matr.nr. 13o. Nørre og Sønder Lydum: Høj i skel til matr.nr. 9b, Frisgårde.
Undersøgelsehistorie  (5)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.10 M. h., 23 M. i Tværm. Over N. Højhalvdel flere udstrakte, tilgroede og i Forhold til Højens Størrelse lidet dybe Sænkninger; i Top en ubetydelig Sænkning og et par smaa, tilgroede Huller; i Foden mod V. en Rævegrav. Lynggroet i Hede. - Søgtes forgæves fredet. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.10 x 23 m. Sænkninger i N. Halvdel. Lille Topsænkning. Rævegrav i Vestfod og Top. 2½ m l. ½ - 1 m br. Hul mod Vest nær Top. Lynggroet i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,0 x 23,0 x 21,0 m. Top lidt affladet med rævegrave. Gravning SV for top. Noget forgravet N-side. Ville vinde meget ved en rydning af døde fyrrebuske, så højen fremtrådte som høj og som sammenhørende med de mange andre høje på denne bakke. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)