Sødal skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130812-157

Fredningsnr.
191091

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Cirkulær stenkreds. 14 m i diameter, bestående af tætliggende hovedstore sten og enkelte større flade sten. Inde i kredsen findes spredte sten af samme stør- relse. Kredsens sten er dels synlige, dels dækket af skovmuld. Mod syd er om- kring 6 m af stenkredsen fjernet ved dannelsen af en hulvej, som ikke er om- fattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2957
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2957
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Cirkulær stenkreds. 14 m i diameter, bestående af tætliggende hovedstore sten og enkelte større flade sten. Inde i kredsen findes spredte sten af samme størrelse. Kredsens sten er dels synlige, dels dækket af skovmuld. Mod syd er omkring 6 m af stenkredsen fjernet ved dannelsen af en hulvej, som ikke er omfattet af fredningen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)