Bjerregravstenen 2
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131214-19

Fredningsnr.
191255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: umatrikuleret kirkegårdsareal, Øster bjerregrav kirke (Øster) Bjerregrav-stenen 2. Grå granitsten. Højde ca, 140 cm, bredde ca, 70 cm og tykkelse ca, 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Gode eller Gyde rejste denne sten efter sin ægtefælle Thorbjørn, en meget velbyrdig thegn. Men Thord ristede disse runer". De to sten (1912-54, 55) står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside.. Ovennævnte mindesmærker må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4599/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4599/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1914
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
(Øster) Bjerregrav-stenen 2. Grå granitsten. Højde ca. 140 cm, bredde ca. 70 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: " Gode eller Gyde rejste denne sten efter sin ægtefælle Thorbjørn, en meget velbyrdig thegn. Men Thord ristede disse runer". De to sten [sb.18-19] står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets eller fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F. 53-1914
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten (Ø. Bjerregrav-sten 2) forefundet som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** (som 1912:54).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)