Storehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-66

Fredningsnr.
081468

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1908, propr. G. Nyholm Afmærkn.: MS 1918, Lønborg Friis. "Storehøj", 4,4 x 26 m. I toppen to flade afgravninger. Si- den fladt afgravet i Ø og S. Enkelte randsten ses. Tæt be- vokset med fyr og gran i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storehøj", 4,4 M. h., 25 M. br. Toppen beskadiget ved 2 flade, større Afgravninger; østre og søndre Side noget afgravede; ligesaa nordre, skraat. I Randen ses nogle mindre og større, oprindelig jorddækkede Sten, 1 større mod N. Fredlystes 1908.

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Storehøj" 4,4 x 26 m. I Toppen to flade Afgravninger. Siden fladt afgravet i Ø og S. Enkelte Randsten ses. Tæt bevoxet med Fyr og Gran i Plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)