Tvillinghøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-67

Fredningsnr.
081469

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 15 m. Vestre halvdel afgravet til ca. 0,3 m fra bunden, i den afgravede del ses en større ca. 0,5 m høj lod- ret stående sten og lidt V for denne ligger i sekundært le- je et par større flade sten, alt antagelig rester af en sten- kiste. Græs-gran-groet. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Tvillinghøje", Rest, nu 1,5 M. h. Midte og vestre Side afgravede omtrent til Bunden; 1 Sten, mulig opr. Bæresten af et Kammer, synes endnu at staa paa Plads, ½ M. h. og br. Andre kløvede Sten henligger.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,6 x 15 m. Vestre Halvdel afgravet til ca 0,3 m fra Bunden, i den afgravede Del ses en større ca 0,5 m høj lodret staaende Sten og lidt vest for denne ligger i sekundært Leje et Par større flade Sten, alt antagelig Rester af en Stenkiste. Græs- Grangroet. I Plantage.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)