Mols bjerge afd. 400A
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-68

Fredningsnr.
231726

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,0 x 12,0 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa jævn Flade findes en lille, uregelmæssig, overpløiet Rundhøi. Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

1877 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1 x 1 x 0,7 m. dybt skydeskjul. ************************************** Genbesigtigelse 29.04.1987: Ikke fundet på den af CLM afsatte position, dog muligvis p.g.a. meget store mængder udtyndingskvas. JGB Bevoksning: 1985: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FRST F. 53-2876. Sb. 14.05.01-68. Fredning af høj. Sb. 14.05.01-68. Frednings- samt tinglysningsdokumenter (i kopi), modtaget på N01 d. 22/9 1986. Vedlagt sagen: Kort med fundsted afsat. Korrespondance af d. 17/9 1986 ml. FRST og RAS.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2876
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2876
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,0 x 12,0 m. I skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og lyng.

Litteraturhenvisninger  (0)