Povls Bro
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220107-91

Fredningsnr.
420914

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Hvor hærvejen krydser Bjerndrup mølleå. Povls bro. Hvælvet granitstensbro opført af råt tilhuggede granitkvadrer af forskellige størrelser. Løbet er 4,7 m langt, 3,3 m bredt og 1,9 m højt, målt fra under- kanten af nederste skifte til toppunktet i hvælvingen. Brofæsterne består af kløvede kampesten og står vinkelret på sluget. De to gelændere består af hver 4 kløvede granitkvadrer, der er forbundet med en jernstang. I deres forlængelse står der nord for broen, i vejens østside, 5 markeringssten og i vestsiden 1 markeringssten, mens der syd for broen står 4 markeringssten både i vejens øst- og vestsiden. Fredningen omfatter desuden vejdæmningen med de stensatte sider 16 m mod nord og 22 m mod syd målt fra nærmeste sten i gelænderet.
Undersøgelsehistorie  (14)
1969 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.01.07-91. Historisk undersøgelse vedr. broen ved Poulskro. 7/4 1969 af Viggo Petersen. Datering: Den hvælvede bro ved Poulskro er opført i sommeren 1844. Før opførelsen af denne bro af sten har der været flere broer af træ, den ene afløsende den anden. Da den første af disse blev bygget i 1744 var der endnu spor, der kunne tyde på, at der tidligere havde været en gangbro over åen, og ældre folk kunne endnu huske, at der et andet sted - vest for landevejen - havde været en sådan. En ny træbro blev bygget 1780, og ved denne lejlighed blev der på begge sider af broen anlagt en længere jorddæmning for at forhindre, at vejen ved broen blev oversvømmet. ... [Forsætter]

1970 Museal restaurering
Journal nr.: 60/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 60/70. Sb. 22.01.07-91. Notat vedr. Povlsbro 1. december 1970. Selve broen er færdig, men vejdæmningens sider trænger til omhyggelig istandsættelse. Også terrænet omkring broen lader meget tilbage at ønske. Det regulerede åløb er nu i brug, og der var rigeligt med vand i åen. Forholdet mellem bro og vand virkede fornuftigt. I forbindelse med åløbets regulering var der gravet lidt af dæmningen, som forløber parallelt med vejen, ca. 60 m øst for denne. Der var også udgravet en "lomme" umiddelbart vest for dæmningen, således at vandet gik lidt ned langs dæmningens vestside. På den nordre åbred lå forskellige tømmerstykker, der øjensynlig stammede fra en konstruktion, som bl.a. må have omfattet en spunsvæg bestående af tilspidsede pæle med noter i siderne. I disse noter har der øjensynlig siddet ca. 36 cm brede egefjæle, som ligeledes var tilspidsede, jfr. skitsen en pælespids, resten af en fjæl og et forsøg på rekonstruktion af spunsvæggen. Resterne af spunsvæggen må øjensynlig være lagt op under reguleringen af åløbet, og jeg har telefonisk aftalt med havearkitekt Junggren Have, at han søger nærmere oplysning om, hvor spunsvæg m.v. er fundet. Endvidere er det aftalt, at to tømmerstykker (pælespids og fjælspids) indpakkes i plastik og bringes til København ved lejlighed. Mulighed for en dendrokronologisk datering bør ikke udelukkes. Den 3/12 1970. Harald Langberg.

1970 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 60/70
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 60/70. Sb. 22.01.07-91. Besvarelse af spørgsmål af 11/8 1970 angående Povlsbros omgivelser. [Ang. åens tidligere forløb samt den formodede "mølledæmning".] 19. august 1970 Viggo Petersen Vedlagt sagen: 3 stk. kort.

1970 Analyser af materiale
Journal nr.: A 5560
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1970 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.01.07-91. Forslag til fredning af Povlsbros omgivelser. Af Harald Langberg, N02.

1971 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 952/68; 39/69; 60/70; 167/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 753/67; N02 952/68; N02 39/69; N02 60/70; N02 167/71. Sb. 22.01.07-91. NM D 337-342/1974. Ang. Sb. 22.01.07-91. Herfra NM D 337-342/1974. Vedlagt sagen: Div. korrespond. af 1967-71 vedr. bevillinger, regnskaber, adskillige avisudklip, sagsbehandling i forb. m. fredning, notater, geoteknisk rapport mv. [Ingen indberetninger vedrørende de udgravninger, som blev gennemført, i forbindelse med NM's restaurering af Povlsbro i 1970.]

1971 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.01.07-91. Div. avisudklip af jan.-feb. 1971 fra forsk. aviser ang. Sb. 22.01.07-91.

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1262/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flere af jernstængerne mellem granitopstanderne over brokanten (gelænder) mangler. Foto: S/H 04.05 og F 04.26 fra SV. S/H 04.06 og F 04.27 fra NØ.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2275
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Povls bro. Hvælvet granitstensbro opført af råt tilhuggede granitkvadrer af forskellige størrelser. Løbet er 4,7 m langt, 3,3 m bredt og 1,9 m højt, målt fra underkanten af nederste skifte til toppunktet i hvælvningen. Brofæsterne består af kløvede kampesten og står vinkelret på sluget. De to gelændere består hver af 4 kløvede granitkvadrer, der er forbundet med en jernstang. I deres forlængelse står der nord for broen, i vejens østside, 5 markeringssten og i vestsiden 1 markeringssten, mens der syd for broen står 4 markeringssten både i vejens øst- og vestside. Fredningen omfatter desuden vejdæmningen med de stensatte sider 16 m mod nord og 22 m mod syd målt fra nærmeste sten i gelænderet.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2275
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 897/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 897/86; FFF F. 53-2275. Sb. 22.01.07-91. Fredningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 30/4 1986 på N02. Povls bro. Sb. 22.01.07-91. Besigtiget d. 17/3 1986 af Niels Hørlück Jessen, FFF.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 897/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 897/86; FFF F. 53-2275. Sb. 22.01.07-91. Ang. Sb. 22.01.07-91. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 11/4 1986 ml. FFF, og RAS.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)