Harreby
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200107-201

Fredningsnr.
370632

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Stenkappe?

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3706:32 Gravhøje. Areal på 40 x 18 m, længst Ø-V, der indeholder resterne af 3 trapezformede anlæg, der ligger delvist oveni hinanden, med i alt 5 frilagte storstensgrave og 2 frilagte stendyngegrave.
Undersøgelsehistorie  (18)
1934 Dyrkning/land- og skovbrug
Haderslev Museum

1934 Museal udgravning
Haderslev Museum

1935 Museal restaurering
Journal nr.: 46/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal udgravning
Journal nr.: 46/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af ufuldstændig langhøj med et nedgravet dyssekammer og en jordgrav med stenramme, dækket af en stendynge. Mulige rester af højens randstenskæde og stenkappe. I kammer 1 fandtes en fragm. flintdolk og et lerkarskår. I grav 3 fandtes et øskenbæger og et uornamenteret tragtbæger. Oldsagerne fra disse 2 grave opbevares i HAM. Ved den formodede randstenskæde fandtes flere steder lerkarskår. Efter endt undersøgelse istandsattes anlæggene med fredning for øje.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Areal, 18 x 25 m, med en gravplads fra stenalderen, 3 dyssekamre, en rammegrav og flere andre stensætninger. Arealet er afmærket med 4 MS, een i hvert hjørne.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1961 Dyrkning/land- og skovbrug
Haderslev Museum

1961 Museal udgravning
Journal nr.: 427/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af sten øst for det fredede areal. Stenene stammer muligvis fra et sløjfet megalitanlæg.

1983 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1983 Museal restaurering
Haderslev Museum

1983 Museal udgravning
Haderslev Museum

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.39/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5567/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af areal øst for sb.201A resulterede i fremkomsten af en komplet trapezformet langhøj med tomten af et nedgravet dyssekammer. Langhøjen var omgivet af en grøft med randsten. Endvidere viste det sig, at den ufuldstændige langhøj, som udgravedes i 1936 og 1938 er en forlængelse af den her fundne trapezformede langhøj.

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5567/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Museal udgravning
Haderslev Museum
Undersøgelserne har vist at de fundne dyssekamre ikke stammer fra en fladmarksgravplads. De kan således ikke betegnes som underjordiske i den forstand at de har ligget skjult under stenalderens markoverflade. Udgravningen har vist at der på skråningen ned mod Fladsådalen har ligget fire aflange trapezformede anlæg der har omsluttet de fundne grave. Anlæg I og IV indeholdte kun en grav, mens anlæg II og III rummede hver tre grave. Alle anlæg havde en grav placeret i den brede vestende.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Museal besigtigelse
Sydvestjyske Museer
Areal på 40 x 18 meter, længst Ø-V, der indeholder resterne af 3 trapezformede anlæg, der ligger delvist oveni hinanden med i alt 5 fritlagte megalitter og 2 fritlagte stendyngegrave. Området går udenfor de tre tilbageværende fredningssten, der kun har dækket dele af gravanlæggene.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skalk,Nr.4
1986