Storhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-155

Fredningsnr.
061641

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Flade sogn, Donbæk og Vangsgårde matr.nr. 16 (Tidl. bel. på matr.nr. 43 af Gerum by og sogn) Tingl.: 15/11 1911. P. Christensen Diplom Afmærkn.: MS. 1913, oberst Lund Høj, "Storhøj", 4,75 x 27 m. Lyng- og græsklædt i ager. Træbevokset på østside.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 72 F. i Tværmaal, 16 F. höi; mange store Huller i Overfladen.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj kaldet Storhøj. 4,75 M. høj 27 M i Diam. Flade Afgravninger af Sider og Top, særlig mod SV. Den sø. side er bevoxet med Bøgepur. Lynggroet i Ager.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beset 1911. Der var da nylig i Toppen og mod Ø af 2 Md i 10 Dage gravet et stort Tophul, ca. 6 x 4 M., 2-2½ M.d. Fund herfra (br. Ben) m.m. skal findes i Hjørring Mus.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Storhøj, 4,75 x 27 m. Lyng- og græsklædt i Ager. Træbevokset paa Østside.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Gærum (100305) og Flade sogn (100303) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Gærum sogn.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig og velbeliggende høj i græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)