Vangsgaarde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-157

Fredningsnr.
061640

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Flade sogn, Donbæk og Vangsgårde matr.nr. 35a (Tidl. bel. på matr.nr. 39a af Gerum by og sogn) Tingl.: 2/11 1904. Gdr. Niels Hansen Afmærkn.: MS. 1908 Sv. Muller Høj, 2,25 x 20 m. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 42 F. i Tværmaal, 5 F. höi; om Höiens Rand ses 6 store Stene i en Kreds; fuldstændig bevaret.

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,25 M. høj, 20 M. i Diam. Siderne er ujævne; der ses mange Sten; Toppen er urørt. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 20 m. Lyngklædt i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Gærum (100305) og Flade sogn (100303) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Gærum sogn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Sivgræsklædt høj i ager.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)