Gærum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-160

Fredningsnr.
061639

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Flade sogn, Donbæk og Vangsgårde matr.nr. 35a (Tidl. bel. på matr.nr. 39a af Gerum by og sogn) Tingl.: 2/11 1904. Gdr. Niels Hansen Afmærkn.: MS. 1908, Sv. Muller Høj, 3 x 18 m. Heri kammer med 1 dæksten, 5 bæresten og 2 gangsten. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa flad Mark, 55 F. i Tværmaal, 9 F. höi, der dækker et stensat Gravkammer. dette er aflangt firkantet med Retning N-S og aabent imod Syd; Længden er 7 F., bredden 4'-6'', Höieden 3' 9''. Gravkammeret er dannet af en större Sten i den nordlige Ende og to Sten i hver af Længdesiderne, samt dækket med en Overligger, 5' 4'' br, 6' l; 2' tyk. Den bagerste Sten i Kammeret hælder stærkt indad. Den ene af Stenene i den östlige Sidevæg naar udenfor Overliggernes Rand og danner i Forbindelse med to mindre Sten mod Ø. og V. Indgangen. Gravkammeret er undersögt for mange Aar siden, men saavidt vides, er deri kun fundet nogle Flintflækker. (Pl. 22).

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 M. høj 18 M. i Diam. Smuk og velformet. Den indeholder en stensat Kiste i N-S. med Indgang i Syd. Den er 3,80 M. lang, Bredden er mod N. 130, ved Mellemrummet mellem 1st og 2det Stenpar. 1,40, mellem 2det og 3die 1,00; ved Indgangen 0,35 M. Der er nu en Dæksten, der ses i Højens Top i Bredde 1,80 M.; den dækker de nordligste 2,45 M. af Kisten, hvis Højde er 0,90 M. Den nordlige Endesten skraaner indad, saa at dens Overkant falder 0,80 M. sydligere end Underkanten. Vedføjede Rids [skitse] er udført paa Grundlag af Maal i 1:100. Højen, der er lynggroet, er fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m. Heri Kammer med 1 Dæksten, 5 Bæresten og 2 Gangsten. Lyng- og græsklædt i Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Gærum (100305) og Flade sogn (100303) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Gærum sogn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og sivtilgroet runddysse i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)