Vejen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-168

Fredningsnr.
061642

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Flade sogn, Donbæk og Vangsgårde matr.nr. 22 (Tidl. bel. på matr.nr. 42c af Gerum by og sogn) Tingl.: 18/9 1929. Geodætisk institut Afmærkn.: G.I. Høj, 2,7 x 20 m. Græsklædt i ager. Gyvel på sydside. Til- groede huller i siderne. G.I. mærke på top, ved højfod mu- ret G.I. Pille. Fredet 4 m omkring sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 168-69:] Slöifede Höie.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Bakke "Kigud" ligger en Høj. 2,70 M høj, 20 M. i Diam. Den er ganske deformeret: Mod Øst er den brat afskaaren og øget i Højden med et Dige der giver Læ for et Hus; mod Nord er en Indskæring og paa Toppen er opført en rund Jordplatform til Udsigtspunkt.

1929 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,7 x 20 m. Græsklædt i Ager. Gyvel paa Sydside. Tilgr. Huller i Siderne. G.I. Mærke paa Top; ved Højfod muret G.I. Pille

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 854/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 854/57 om pejletårn v. højen.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Gærum (100305) og Flade sogn (100303) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Gærum sogn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Ansseelig, velbeliggende høj ret op af sendemast i ager. Helt overgroet af japansk pileurt.

Litteraturhenvisninger  (0)