Graasten Skanse
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090704-135

Fredningsnr.
44168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Skanse, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet "Volden" Voldstedet består af en ca. 5 m høj stejl, oprindelig næsten cirkelrund hovedbanke (ca. 50 m i diameter), hvoraf en del er bortgravet i syd og vest. Topfladen, hvis diameter er ca. 20 m, fremtræder nærmest halvmåneformet. Nord for hovedbanken og forbundet med denne ved en ca. 15 m lang brovase ligger en mindre, flad banke, ca. 15 m høj og ca. 25-30 m i diameter. Mod vest begrænses anlægget af to lave, ca. 5-6 m brede, parallel- le volde med en indbyrdes afstand på ca. 10-15 m. Voldstedet, der er græsklædt, ligger i sumpet eng ved Drejet i trekanten mellem landevejen mod Søby og vejen, der fra Drejet går langs stranden til Lindsbjerg. Grænsen for det fredede areal går i syd og nord langs de to vejes indvendige kanter og mod vest langs foden af den yderste vold. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted umiddelbart ved Draget (se Plan og Profiltegning). Bortgravning af Fyld har allerede beskadiget det meget; en tyk Stribe af forkullet Træ spores i de øvre Lag. Bevoksning: 1982: Græs

1884 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Besigtiget og forefundet som beskrevet i fredningstekst (kartotekskort) med følgende rettelse og tilføjelse: Den lavere forborgsbanke N for selve borgbanken, forbundet med denne ved en ca. 15 m. lang brovase, er ikke 15 m. men 1,5 m. høj. Fra forborgsbanken fører endnu en brovase over den ydre grav. Den er ca. 8-10 m. lang og gennemgravet af en smal rende af hensyn til vandbortledning i engen. Voldstedet henligger som græsning. En ældre råstofgrav, der har bortgravet den V-lige del af borgbanken, udviser et mindre, frisk erosionsbrud, antagelig forårsaget af kreaturer - og vil i alle tilfælde blive holdt åbent af fortsat kreaturfærdsel. I graven V for borgbanken er henlagt et parti halmballer, antagelig til kreaturerne. Ingen adgang til selve voldstedet, der dog fint kan beses fra off. veje. I erosionsbrinken i ovennævnte gamle råstofgrav iagttoges et ca. 0,5 m. tykt trækulagtigt, mørkegråt kulturlag. Der opsamledes 1 munkestensfragment og 1 sortgodssideskår. Bevoksning: 1982: Græs

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-3131
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet "Volden". Voldstedet består af en ca. 5 m stejl, oprindelig næsten cirkelrund hovedbanke (ca. 50 m i diameter), hvoraf en del er bortgravet i syd og vest. Topfladen, hvis diameter er ca. 20 m, fremtræder nærmest halvmåneformet. Nord for hovedbanken og forbundet med denne ved en ca. 15 m lang brovase ligger en minder flad banke, ca. 15 m høj og ca. 25-30 m i diameter. Mod vest begrænses anlægget af to lave, ca. 5-6 m brede, parallelle volde med en indbyrdes afstand på ca. 10-15 m. Voldstedet, der er græsklædt, ligger i sumpet eng ved Drejet i trekanten mellem landevejen mod Søby og vejen, der fra Drejet går langs stranden til Lindsbjerg. Grænsen for det fredede areal går i syd og nord langs de to vejes indvendige kanter og mod vest langs foden af den yderste vold. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. [Tilføjelse til tinglyst fredningsdokument, 1987] Vedlagte tinglysningskalke visende fortidsmindets form, udstrækning og fredningsgrænse tilakteres fredningsdokumentet.

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 834/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3131
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. helle fortidsmindet er hegnet med elhegn , og bruges til græsning

Litteraturhenvisninger  (0)