Nisted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080303-35

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Hus (evt. med stald), Historisk Tid (dateret 1300 - 1660 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 69 e.Kr.)

Kogegrubekompleks, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6887
Fyns Stiftsmuseum

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overfladeopsamling af bl.a. et håndtag til en flintdolk og beklaskede lerkarskår. Der er registreret 16 oppløjede anlæg. Lidt nord herfor er opsamlet flint og lidt sortgods (FSM 7208). Også fund vest for det udstrakte område, FSM 7206.

2020 Museal udgravning
Journal nr.: OBM6887
Odense Bys Museer
Ved forundersøgelsen fremkom et mindre område med væsentlige fortidsminder i form af bebyggelse fra 1600-/1700-tallet. Samlet er der indstillet 6.140 m2 til udgravning, og efter aftale med bygherre fremsendes budget og tidsplan for den arkæologiske undersøgelse til godkendelse ved Slots- og Kultur-styrelsen.

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM6887
Odense Bys Museer
Bygherre ønsker at anlægge et damvarmelager på området ved Nisted i Odense N. Projektet er under lokalplanlægning og bygherre har derfor henvendt sig til museet. På baggrund af museets arkivalske kontrol har bygherre herefter anmodet om et budget og en tidsplan for en større forundersøgelse.

2020 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: OBM6887
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)