Kragelund Kanal
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080502-17

Fredningsnr.
33145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. vej, bro nr. 510-34/0288, Vester Egense by. Stenkiste over Kragelund kanal. Stenkistens facader er opført af granitkvadrer. De er 3,5 m brede og 1,4 m høje. Løbet er 7,5 m langt, 1,8 m bredt og 1,1 m højt. Siderne består af gra- nitkvadrer sat i 3 skifter med overliggere af granitplanker. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenbro under landvej, over Kragelund kanal. Liggende under vejen i retning N-S. Vandstrømmen løber i nordlig retning. Bredde 7,0 m. Højde mellem stenoverligger og åens bund, 0.95 m. Broens sider opbygget af 2 skifter kløvede kampesten, hvorpå er anbragt et antal overliggere ligeledes af kampesten der er kløvet. Overliggerne er ca. 2,30 m i bredden. Afstanden i mellem broens sider, indvendig er 1,90 m. Forsiden er opbygget af skråtstillede kampesten til hele åens bredde. Den sydlige side af broen er opbygget på samme måde som den nordlige. Mål: 1,3x2,3x7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Broen er let tilgængelig for besøgende, og fremtræder yderst velholdt.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2432
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1469/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2432
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Stenkiste over Kragelund Kanal. Stenkistens facader er opført af granitkvadrer. De er 3,5 m brede og 1,4 m høje. Løbet er 7,5 m langt, 1,8 m bredt og 1,1 m højt. Siderne består af granitkvadrer sat i 3 skifter med overliggere af granitplanker. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen den moderne vejbelægning.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)