Munkekanalen
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160405-150

Fredningsnr.
261118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
MIDDELALDERLIG KANAL VED ØM KLOSTER En tør, ca. 8 m bred kanal, delvis begrænset af jordvolde på begge sider, således at den fulde bredde er ca. 22 m. Kanalens dybde i forhold til de omgivende volde er indtil 2 m. Dele af den vestlige vold er beplantet, iøvrigt er arealet græsklædt. Fredningen omfatter kanalen og omgivende volde. Mindesmærkets pla- cering og udstrækning er angivet på vedhæftede udsnit af matrikel- kort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (9)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanalen er nu vandførende på større strækninger. Den østlige vold er afgravet på de nordligste ca 15 m. Der synes at være tale om en ældre skade, ifølge en lokal beboer har der engang været skydebane. Beskrivelse ellers som kartotekskort. CHB 1988: uænderet. Kanalstykket mod N til gudens ø henligges i græs og ses tydeligt i terrændet. Burde af pædagogiske grunde inddrages i fredningen. ** Seværdighedsforklaring ** Kanaler med omgivende volde træder klart frem i terrænet, og anlægget vil formenlig interessere mange, det ligger jo på vejen til Øm-kloster. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1987 Museal udgravning
Journal nr.: 64/87
Skanderborg Museum

1987 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 64/87
Skanderborg Museum

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.2109/88
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 198/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I forbindelse med Østjysk Elforsynings kabelarbejde fandtes del af såkaldt munkekanal.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 198/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
MIDDELALDERLIG KANAL VED ØM KLOSTER En tør, ca. 8 m bred kanal, delvis begrænset af jordvolde på begge sider, således at den fulde bredde er ca. 22 m. Kanalens dybde i forhold til de omgivende volde er indtil 2 m. Dele af den vestlige vold er beplantet, iøvrigt er arealet græsklædt. Fredningen omfatter kanalen og omgivende volde. Mindesmærkets pla- cering og udstrækning er angivet på vedhæftede udsnit af matrikel- kort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Kanalen er nu vandførende på større strækninger. Den østlige vold er afgravet på de nordligste ca 15 m. Der synes at være tale om en ældre skade, ifølge en lokal beboer har der engang været skydebane. Beskrivelse ellers som kartotekskort. CHB 1988: uænderet. Kanalstykket mod N til gudens ø henligges i græs og ses tydeligt i terrændet. Burde af pædagogiske grunde inddrages i fredningen. ** Seværdighedsforklaring ** Kanaler med omgivende volde træder klart frem i terrænet, og anlægget vil formenlig interessere mange, det ligger jo på vejen til Øm-kloster.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Munkekanal. Stykket nord for vejen: Er meget udvasket/nedpløjet. Volden mod vest virker dog bevaret under læhegnet. Kanalen er græsklædt og beliggende i græsmark. Vest for fortidsmindet dyrket mark. Stykket syd for vejen: Kanal og volde er meget synlige. Kanalen er gæsklædt. På volden mod vest et gammelt læhegn. Marken øst for fortidsmindet henligger i græs, mens marken vest for fortidsmindet er tilplantet med majs. Mod syd er kanalen omgivet af en sø. Kanalen er på strækningen ud for søen sumpet og bevokset med siv.

Litteraturhenvisninger  (0)