Dejsen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-83

Fredningsnr.
081475

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 3 x 17 x 53 m. Ø-V orienteret. Flad sænkning i Ø- enden. Tæt beplantet med fyr og gran i lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Dejsen", 52 M. l. i nær Ø-V., 17 M. br., indtil 3 M. h., mod Ø. dog kun 1,5 M. Ca. 17 M. fra Østenden er en flad Sænkning som efter et Kammer. En Del Randsten vides at være borttagne, især mod Syd.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 3 x 17 x 52 m. Ø - V orienteret. Flad Sænkning i Østenden. Tæt beplantet med Fyr og Gran i lille Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset langhøj i kreaturindhegning.

Litteraturhenvisninger  (0)