Hejlskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141010-22

Fredningsnr.
21151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,25 x 25 m. 3 store, gamle brud i top, Ø-fod bortpløjet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Hejlskov B, Lime S, Sønderhald H, Randers A. Højen er lyngklædt og har 3 gamle betydelige brud. a er 13' i Gjennemsnit og 3' dyb. b er omtrent 20' i Gjennemsnit men kun lidet dyb. c er omtrent af lignende Størrelse. Ved d er et Hyrdehuus og ved e mod Øst er en Deel pløjet bort af Foden. Højen er bygt af Muld med yderst faa iblandede Steen. Fra Højens Top haves en smuk og vid Udsigt, da Højen er højtliggende. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,25 x 25 m. 3 store gml. Brud i Top. Ø-Fod bortpløjet.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Fredet]] Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, hvis sydsydøstlige trediedel er bortgravet og nu fremstår som en tilgroet, lige skrænt. I SV-hjørnet af denne 1 fodkranssten. Gamle brud i top som beskrevet i fredningstekst. Tæt bevokset med træer og krat, desårsag ikke fotograferet. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En gammel nedgravning fra tophullet mod syd. Skovstykke mod øst. Højen er bevokset med en del krat og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)