Hejlskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141010-25

Fredningsnr.
21152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 m. Græsklædt i ager. I top hul 3 x 3 m. 1/4 af højen bortkørt mod nord.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Hejlskov B, Lime S, Sønderhald H, Randers A. Den er klædt med Lyng og har et Topbrud 16' i Tværmaal og henved 6' dybt. Foden er pløjet for nær, og det sees her, at Højen har flere store Koltringer til Fodsteen. Brudet er efter al Rimelighed et Bundbrud. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 20 m. Græsklædt i Ager. I Top Hul 3 x 3 m. 1/4 af Højen bortkørt mod N.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Fredet]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, af hvilken ca. 1/4 er bortgravet eller -pløjet i VNV. I S er blotlagt 8-10 sten af en fodkrans samt, i et mindre parti umiddelbart over denne, en del sten af et tilsyneladende dækkende stentæppe. Flere sten heraf ses på højsiden i N. I top et gammelt krater. Bevokset med hindbærris, græs og en enkelt hyld. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og lidt krat formentlig hindbær. Dyregrave i højen.

Litteraturhenvisninger  (0)