Slagballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160403-20

Fredningsnr.
261055

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst 1989 med følgende tekst: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Høj. Ca. 2 x 17 x 10 m. Siden mod NNV er afgravet til lidt forbi oprindelig højmidte, idet afgravningens øvre rand går i en bue fra højmidten og måler 1,5 x 3 m. Hul i nedre del af S-siden, ca. 4 x 3 x 0,5 m. Bevokset med græs i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,6 M. h., 16 M. br., stærkt afgravet fra vestre Side, foroven til over Centret. Centralgraven dog rimeligvis endnu bevaret. Intet Fund. Mindre Afgravninger mod Sv og S. Lynggroet, i Ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 16 m. Helt deformeret ved store gravninger. Graner i plantage. (Bør udgraves).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt deformeret ved Gravninger.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. En halv høj, ca. 10 x 16 m, 2 m høj. Står tilbage i næsten oprindelig højde. Toppen og siden mod NNV er stærkt afgravet, siden er afgravet i en bue fra højmidten ca. 3 m bred og 1,5 m dyb ved højmidte. Højens fod står tilbage, 16 m i diam. i Ø-V og 15 m i diam. i N-S, ca. 0,4 m høj. Fodens afgrænsning mod nord er sløret af den udtrukne højfyld. Den halve højrest mod syd er bevokset med mos, tyttebær, lidt lyng og nogle buske. Den resterende flade fod i nord er bevokset med gammel granplantage. I granplantage mellem karlsø og skovvej. Sti ned til Karlsø forbi højens sydfod.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden graner. Meget uregelmæssig. Bevokset med tyttebær, lidt lyng samt selvsåede løvbuske/træer.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet. Bevokset med tyttebær, lyng og små løv- og nåletræer. Fortidsmindet er synligt fra den nærvedliggende skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)