Tossehøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110206-12

Fredningsnr.
1204169

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1895, lærer M. Yde. Høj, "Torshøj", 3,50 x 18 m (syner højere p.gr. af den omgivende grusgrav). Græs- og lyngklædt i kanten af lille plantage. Naboerne er slemme til at henkaste skrammel i den ved siden liggende grusgrav. Ejeren kan ikke, trods god vil- je, forhindre det. Kan der gøres forestillinger hos sogne- foged el. politi?. Stedet er for tiden nærmest en losseplads. NMI: "Thorshøj".
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 2-5] Tossehøie, ligge paa høit Terrain saaledes, at de sees i vid Omkreds: 2. Overpløiede Levninger af en Høi. 3. Gravhøi, stærkt ødelagt i Siderne og i Midten. 4. Stor, lyngbevokset Høi; den østlige Side er udgravet ind til Midten. Tværmaal 65 Fod, Høide omtr. 10 Fod Aftalt med Ejeren, Husmand Thyge Sørensen, at Beskadigelserne blive udbedrede og Høien fredlyst. 5. Stor, flad Høi, helt overpløiet. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - "Thorshøj" ("Tossehøj"). - Restaureret i Toppen og om Foden. Højde: 3.50 Met., Tværm: 18 Met. - Fredlyst. F. M. Ligger nu meget højt og stejlt, idet der er gravet Grus omkring den paa alle Sider lige til Højfod. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Thorshøj" 3.50 x 18 m (syner højere p. Gr. af den omgivende Grusgrav). Græs- og lyngklædt i Kanten af lille Plantage. Naboerne er slemme til at henkaste Skrammel i den den ved Siden liggende Grusgrav. Ejeren kan ikke, trods god Vilje, forhindre det. Kan der gøres Forestillinger hos Sognefoged eller Politi? Stedet er for Tiden nærmest en Losseplads. FM 31/8 1875. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Berørt af gammel grusgrav, specielt i N og Ø og tildels i V og S. Højen fremtræder i N og Ø som højere end den er p.g.a. grusgravningen, mens den oprindelige højfod kan ses i S. Afgravning nederst på V-siden. I højens overflade helt tilgroede, flade render - spor efter gamle stier ? M.S. i toppen hælder, men står fast. En mindesten for fundet af guldbådene har været opstillet i skråningen neden for N-lige højfod, er nu væltet ned i bunden af grusgraven. Indskrift: "Her fandtes i muld, de både af guld". Omkring stedet, hvor mindestenen har stået, er bevoksningen lidt optrampet. Grusgraven er helt tilgroet og anvendes som græsgang. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj, kendt fra fundet af guldbådene i 1885 ved grusgravning omkring højen. Der kunne ryddes lidt mere op i bevoksningen omkring højen. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot stor høj, hvor guldbådende blev fundet i 1885. Mindesten over fund af guldbådene er opstillet ved nordøstlige højfod medteksten "Her fandets i muld de baade af guld".

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)