Eshøiene
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110309-45

Fredningsnr.
120537

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: 8g af Fårtoft, Thisted landsogn, Hundborg herred og på blå kort opført som matr.nr. 3 og 3g af Malle, Sennels sogn, Hillerslev herred. Høj, 2,20 x 16 m. I top gammel gravning 4-5 m bred, ca. 1 m dyb, 1/3 af siden mod vest bortskåret af vej. 4 randsten ved fod mod syd og sydvest. Højen nordlige fod på matr.nr. 3 af Malle, Sennels sogn. På toppen anbragt en pejlestation. Græsklædt i plantage. Matr.nr. 3, Malle, Sennels sogn, Hillerslev herred: Høj hvoraf den væsentlige del er belig- gende i Hundborg herred. Af denne høj er den del, som var beliggende i Hiller- slev herred (nordøstre fod) bortskåret af en vej. Forøvrigt har værnemagten anlagt en pejlestation på toppen af hø- jen og anbragt en (ret uskadelig) trap- pe i nordsiden. Thisted landsogn, Faartoft matr.nr. 8g, sb. 45.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Eshøi, 105 Fod Tv. 12 F. h. En større overlig Udgravning er gjort syd fra ind over Midten.

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 68-69, Sennels S.] (Eshøiene - ligge formentlig helt i Faartofte) se No 8 og 9 der.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 81-82, Sennels S.] "Eshøje" - to Høje, beliggende i Herredsskellet, væsentlig i Hundborg H., se Beskrivelsen dertil. Gammel beskrivelse fra Sennels Sogn. Højene regestreres nu kun i Thisted Landsogn.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Delvis i Sennels S. Høj, 2,2 x 18 M. I Toppen et 4-5 M. br. Hul, aabent i S., 1 M. d. I Randen mod S. og V. ses 6 Randsten, den største 3/4 M. br., 1/2 M. h.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,20x16 m. I Top gammel Gravning 4-5 m bred, ca. 1 m dyb, 1/3 af Siden mod V bortskaaret af Vej. 4 Randsten ved Fod mod S og SV. Højens nordlige Fod paa Matr. nr. 3 af Malle, Sennels Sogn, Hillerslev Herred. Paa Toppen anbragt en Pejlestation. Græsklædt i Plantage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 82, Sennels S.] Af denne Høj er en Del, som var beliggende i Hillerslev Herred (nordøstre Fod) bortskaaret af en Vej. Forøvrigt har Wermacht anlagt en Pejlestation paa Toppen af Højen og anbragt en (ret uskadelig) Trappe i Nordsiden.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En gammel skelgrøft går op over nordlige del af højen. Østlige del delvis bortskåret af grusvej. Vest og syd for højen lille beplantning.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)