Thorsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-71

Fredningsnr.
120421

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,50 x 25 m. Flade gravninger i top. Fod mod vest afskåret med 1,25 m høj, stejl brink. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
74 Fod Tværm. 5-6 F. h. Synes udgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 M. h., 25 M. br. Toppen bredt indsænket, indtil 2/3 M. [Lidt mod Nø. ses i Top en svær, staaende Sten, 2/3 x 1/3 M. Lysthøj] Fod afpløjet i Ø. og S. og overpløjet. E: synes udgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x25 m. Flade Gravninger i Top. Fod mod V afskaaret med 1,25 m høj stejl Brink. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 23,0 x 23,0 m. Som tidligere beskrivelse. Film: /34: Fra NV. /35: Fra S. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.


Billeder

Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra Ø