Smedehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-86

Fredningsnr.
081473

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1908, gdr. N.P. Christensen Diplom En af "Smedehøje", langhøj, 2,5 x 14 x 35 m. Orienteret NØ-SV. Ved midten en større flad sænkning. Ved Ø-fod er gra- vet et hul, 2 m i diam., hvorved en ca. 1 m lang og bred sten er frilagt. Nogle afslagningstykker fra denne sten ligger tæt øst for hullet. Øst i N-siden ses en randsten og øst for denne er hulet ind så nok en randsten er kommet til syne. Græs- og lynggyvelklædt i udyrket stykke. NMI: ....tæt øst for hullet. Denne beskadigelse ser ud til at være adskillige år gammel. Øst i N-siden .........
Undersøgelsehistorie  (6)
1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 86-88] Mærkeligt samlet Kompleks af 2 Langhøje og en Rundhøj, fredlyste 1908. Der henvises til Deklarationens udførlige Beskrivelse, hvor ogsaa de foretagne Restaureringer ere angivne.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Smedehøje" - Langhøj 2,5 x 14 x 35. Orienteret NØ - SV. Ved Midten en større flad Sænkning. Ved østre Fod er gravet et Hul, 2 m i Diam., hvorved en ca 1 m lang og bred Sten er fritlagt, nogle Afslagningsstykker fra denne Sten ligger tæt øst for Hullet. Denne Beskadigelse ser ud til at være adskillige Aar gammel. Øst i Nordsiden ses en Randsten og øst for denne er hulet ind saa nok en Randsten er kommet til Syne. Græs- lyng gyvelklædt i udyrket Stykke.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)