Fredsø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110506-49

Fredningsnr.
150540

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/1 1914, kammerh. C.L.A. Steensen-Leth, Højriis Afmærkn.: MS 1928, G. Hatt. Høj, ca. 2 x 5 m. Gammel afgravning i vest. Lyngklædt i plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (10)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Høie liggende paa en langstrakt, naturlig Banke, begge synes det velbevarede; omtr. 10 Fod høie; paa den vestligste, paa Matr. No. 18, ligger en større Kampesten midt paa den flade Top. Prospekt af J. M. Petersen. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat

1873 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj, 2 m høj, 15 m Ø-V, 14 m N-S. I VSV en meget betydelig Afgravning, der strækker sig 6 m ind i Højen og afskærer hele den ene Side. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Gammel afgravning i vest. Lyngklædt i plantage. FM 10/1 1914 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Mindre sænkning i højens V-side er af ældre dato - nu helt tilgroet. Foto: Kun billede nr. 05 og 07 i billedsekvensen 05-07 er af denne høj. Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat

1996 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. Pl. III.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ekstensivt afgræsset hedeareal i Legind Plantage. På vestlige del af højen vokser malerisk egetræ.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)