Smedehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-13

Fredningsnr.
16032

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Smedehøj", 2,6 x 18 m. I top en gravning 4 x 5 m bred, 1 m dyb, åben mod øst. Ø-fod afgravet ved vej. I SV og NØ flade afgravninger. Umiddelbart syd for og op til højen er gravet et hul ca. 2 x 1,5 m stort og 0,5 m dybt. Talte med ejerens kone, der lovede, at hullet skulle blive fyldt til. NM I: NB. Besigtiges ved lejlighed.
Undersøgelsehistorie  (6)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Troelsgaard. "Smedehøj". 2,6 x 18 M. I Top en Gravning, 4 x 5 M. br., indtil 1 M. d., aaben mod Ø. Fod i Ø. afgravet ved en Vej. Mindre, flade Afgravninger i Nø og Sv. Mærkesten, flyttet nu til sø. Side. Fredlyst. Bevoksning: 1979: Græs

1943 Museal berejsning
Journal nr.: 886/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Smedehøj", 2,6x18 m. I Top en Gravning 4x5 m bred, 1 m dyb, aaben mod Øst. Ø-Fod afgravet ved Vej. I SV og NØ flade Afgravninger. Umiddelbart syd for og op til Højen er gravet et Hul ca. 2x1,5 m stort og 0,5 m dybt. Talte med Ejerens Kone, der lovede at Hullet skulde blive fyldt til. (se Journal 886/43). NB. Besigtiges ved Lejlighed.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 886/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Smedehøj". Lille høj. Græsklædt ved vej. Ø-siden afgravet. I top et hul, 3-4 m. bredt, 0,5 m. dybt. Alle beskadigelser tilgroet. Granitsten med stedets navn og en elmast op til Ø-foden. Beskadigelser: Hul i top. Foto: KTH 17/8-79. S/H nr. 1, opt. 15 fra Ø. Farve nr. 1, opt. 27 fra NØ. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Grøsklædt høj ved ejendom. Mod øst landevej, til de andre sider græsplæne og have.

Litteraturhenvisninger  (0)