Hole
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120209-7

Fredningsnr.
160867

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 19 m. Afgravet fra alle sider. I østsiden indbyg- get et skur. Toppen flad, siderne ujævne. Bevokset med træ- er, buske og græs. I have. (Fredningsværdig på sin plads).
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Jordhøj uden Stenkrands. Den sydlige Side er tildels bortkjørt. Der fandtes intet her.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 19 m. Afgravet fra alle Sider. I Østsiden indbygget et Skur. Toppen flad, Siderne ujævne. Bevoxet med Træer og Buske og Græs. I Have. (Fredningsværdig på sin Plads).

1971 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)