Smedehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-87

Fredningsnr.
081471

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1908, gdr. N.P. Christensen Diplom Langhøj, 3 x 18 x 39 m. Orienteret ØNØ-VSV. Mod V et større stykke skråt afgravet. Græs-lyng-gyvel- og buskklædt, enkel- te graner. I udyrket stykke. Til "Smedehøje".
Undersøgelsehistorie  (6)
1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 86-88] Mærkeligt samlet Kompleks af 2 Langhøje og en Rundhøj, fredlyste 1908. Der henvises til Deklarationens udførlige Beskrivelse, hvor ogsaa de foretagne Restaureringer ere angivne.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Smedehøje" - Langhøj 3 x 18 x 39 m. Orienteret ØNØ-VSV. Mod Vest et større Stykke skraat afgravet. Græs- lyng- gyvel- og buskklædt, enkelte Graner. I udyrket Stykke.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)