Smedehøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100206-87

Fredningsnr.
081471

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/9 1908, gdr. N.P. Christensen Diplom Langhøj, 3 x 18 x 39 m. Orienteret ØNØ-VSV. Mod V et større stykke skråt afgravet. Græs-lyng-gyvel- og buskklædt, enkel- te graner. I udyrket stykke. Til "Smedehøje".
Undersøgelsehistorie

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 86-88] Mærkeligt samlet Kompleks af 2 Langhøje og en Rundhøj, fredlyste 1908. Der henvises til Deklarationens udførlige Beskrivelse, hvor ogsaa de foretagne Restaureringer ere angivne.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Smedehøje" - Langhøj 3 x 18 x 39 m. Orienteret ØNØ-VSV. Mod Vest et større Stykke skraat afgravet. Græs- lyng- gyvel- og buskklædt, enkelte Graner. I udyrket Stykke.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra SV
Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra SØ
499