Blæshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-44

Fredningsnr.
101313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Blæshøj", 3 x 16 m. Hul i top og kløft ud i S-siden. Lyng og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lignenede [stor, meget ødelagt Lynghøj].

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Blæshøj" eller Møgelmosehøj, beliggende i Vansted Dal, udgravet, Lyng- og Græsbevoksning med en Tæt Rörgræs (Digraphis), omgivet afdyrket Mark, Omkrds: 60 Skridt.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Blæshøj", 3 x 16 m. Hul i Toppen og Kløft ud i Sydsiden. Lyng og Græs i Ager.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Irregulær, forgravet høj i lysning i plantage.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)