Kishøj
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120610-11

Fredningsnr.
10136

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 - 1913 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/5 1897. Godsejer H. Branth. "Kishøj", 3 x 19 m. Afgravet mod N, mod SV en rund fordybning. Bøgebevokset i krat og hede. På toppen en mindesten for Harald Branth.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynghøj, Vest for Torndal i Hammer Sogn. Midten er sunken, og V. og NØ Siden er afgravet; dens høje Beliggenhed er overordenlig smuk (243'). ( I Forening med Højene Nr. 15 og 16 i Hammer Sogn, med hvilke den danner en Gruppe, fortjener den at fredes, den ejes af Godsejer Brandt paa Sønder-Elkær.) Fredningen opgiven.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kishøj", 3 x 19 m. Afgravet mod Nord; mod Sydvest en rund Fordybning. Bøgebevokset i Krat og Hede. Paa Toppen et Midesmærke for Harald Branth.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)