Pengehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
130302-105

Fredningsnr.
24092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Indskrift, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 18 x 1,5 m; stor udgravning i toppen og mindre beskadi- gelser mod NØ. Lyngklædt, i hede VSV for Stenholtgård.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. 3-4 F. høi, paa høi Bakketop; ikke forstyrret. Ved Gaarden Matr. N. 1a staar der i et Havegjærde opstillet en Indskriftsten, hvorom ældre Beretninger findes i antiqu. topogr. Archiv. Da Indskriften er stærkt slidt, og da den, gaaende høiest tilbage Til det 16. Aarh, ikke kan antages at yde noget af større Interesse, undlades det at spilde Tid paa en møisommelig Læsning. Bevoksning: 1991: Lyng

1926 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pengehøj. Ligger i Heden og er bevokset med Lyng. Bevoksning: 1991: Lyng

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 x 1½ m; stor Udgravning i Toppen og mindre Beskadigelser mod NØ. Lyngklædt, i Hede VSV. f. Stenholtgaard.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JGB: 26 09 1989: Høj i utilplantet lyngareal i nåle- og birkekultur. I toppen en meterdyb nedgravning ca. 5x3 m, en mindre i V siden. Gl. rævegrave i top og sider. I toppen en cylindrisk betonskelpæl med indstøbt krone i topfladen (amtsgrænsepæl?). JBA berejst 1991: Høj; tilgroet krater i top med udførsel mod syd; tilgroet afgravning i vestfod; afmærket med rund betonpæl i top; dyregrav; bevokset med lyng, ved skovspor i plantage. ** Seværdighedsforklaring ** Begrænset adgang i skoven til fods. Bevoksning: 1991: Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Måler dog kun 15 m. i retningen Ø-V og til gengæld 27 m. i retningen N-S. Bevokset med lyng, lav og tyttebær.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2009. Bevokset med lyng, lav og tyttebær.

Litteraturhenvisninger  (0)