Steenhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130410-32

Fredningsnr.
180711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 13 x 20 m (Ø-V). Sydlige del bortgravet. Tilgroet af- gravning mod nordvest. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordvest herfor [gravhøjene sb. 10, 12 og 13 i 130409] ligge 4 Høie [sb. 24, 28, 32 og 33]. De 2 sydligste [sb. 32-33] paa Matr No 4a, som kaldes Steenhøie, er bortført temmelig meget ved Siderne. Toppene af dem alle 4 staae endnu. Disse 4 Høie ligge høit og smukt.

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Mod S Halvdelen stejlt bortgravet. Den resterende Halvdel maaler i Ø.-V. oprindeligt Tværm., 19 m; i N-S er den 9 m. br. Side og Top stækt afgravede; mod Ø staar en lille Del af Toppen i Oprindelig Højde, 3.75 m. Højen ses forneden at være bygget af Lyngtørv, senere er foroven paaført et Sandlag. Fod afpløjet. Græsgroet i Ager. Findes tilligemed den følgende Høj ([sb.] nr. 33) paa Matrikelkortet. Højene [sb.] 32-33 findes begge paa Generalstabens Maalebordsblade; Strandgaard kalder dem "Stenhøje" og skildrer dem som ret medtagne.

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejer Enkefru Halborg. Højen forefindes nær Sydsiden som er nedskredet en Del siden fuldstændig i samme Stand. Da Ejeren ønsker den bevaret giver jeg den Benævnelse B Høj, som den ellers ikke fortjener. Fund i den oplyses ikke noget om (B). Jo Højen er ganske forkert afsat og [sb.] Nr. 32 skal ligge hvor [sb.] 33 ligger. Nu indlægger jeg den rigtig og skifter [sb.] Nr. 32 og 33 paa Kortet.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 13 x 20 m (Ø-V). Sydlige del bortgravet. Tilgroet afgravning mod NV. Græsgroet i ager.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Højen har lidt spids form og en forholdsvis stejl sydside pga den afgravning mod syd, der er sket for mange år siden.

Litteraturhenvisninger  (0)