Gyvelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130611-61

Fredningsnr.
210950

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En høj, "Gyvelhøj", 12 x 2,5 m. S-, V- og N-foden afpløjet, så en brink, 1 m høj, står om højen. I top et hul. Fredes på grund af anselig beliggenhed. ********************************************************************* Sb.nr. rettet sb. 61 fra til sb. 69. Højen omtinglyses 2005 på grund af forkert afsætning på matr.nr. 1-f Ø. Vandet, Sjørslev. Ny fredningsbeskrivelse: Høj, "Gyvelhøj", 2,5 x 12 m. Vestsiden afpløjet. Ujævn højoverflade og stejle sider. En del randsten synlige. Et i nord-syd løbende dige går hen over den østlige højfod. **********************************************************************
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 55 F. i Tværmaal, 8 F. høi, smukt Formet og velbevaret med Undtagelse af et mindre Hul i Toppen. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Gyvelhøj", 12 x 2½ m. S.-, V.- og N.foden afpløjet, saa en brink, 1 m. h. staar om højen. I top et hul. Fredes p.g.a. anselig beliggenhed.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Gyvelhøj". Mål: 2,5 x 13 x 12 m. Beskåret mod S,V og N. Dige N-S over højens østfod. Lavning i toppen. Ca. 2 x 2 m, 1/2 m dyb. Gamle beskadigelser. 3 højspændingsmaster indenfor 100 m-zone. Fin udsigt fra toppen. Afsat forkert på fredningskort. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0257
KUAS, Fortidsminder
Høj, 2,5 x 12 m. En del randsten synlige. Et nord-syd løbende dige går hen over den østlige højfod.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med hvidtjørn, bregner, gyvler, røn, eg mm. Krat på øst- og nordsiden. Beliggende i ager/græs op til skel i øst.

Litteraturhenvisninger  (0)