Jynovnen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130708-56

Fredningsnr.
201132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, VNV-ØSØ, 35 x 9 x 1,3 m. 10 m fra Ø-enden et til- dels eftergroet hul, 4,5 x 3,5 x 1 m. Lige V herfor et hul 4 x 2 x 1,5 m., i bunden en større sten. Bevokset med gran og lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 56A-56B:] Rest af 2 parallele Langdysser, kaldet "Jynovnen", jvf hosstaaende Skizzer [tegninger]. Nnø-Ssv for hinanden ligge 2 aflange Jordhøjninge med afrundede Ender. Den nordlige af disse [sb. 56A] har Længderetning Vnv-Øsø, og er ca 35 M. lang, ved den østre Ende 7,00, ved Midten 9,00 og ved den vestre Ende ca 5,00 M. br. Højden er ved Midten 1,30 M. Omtrent 7 M. fra ]søndre[ østre Ende ses et 3,5 M. br. rundagtigt Hul hvori (ca 8,00 M. fra Enden) ses Rester af et Kammer, der har haft samme Længderetning som Dyssen; tilbage staa nu 4 Bæresten (2 i s.s.vestre Side, 1 noget forskudt i n.n.østre Side og 1 for Enden mod v. n. v.) Kammrets Længde har formentlig været ca 1,7 M., dets Bredde ved Midten ca 1,1, ved Enden ca 0,9 M. Andre Forstyrrelser af Jordhøjningen ere angivne paa ovenstaaende Rids. Af Randsten ses mod Nnø 2, mod S.s.v. 3-4, deraf 1 skreden, alle smaa ... Begge Jordhøjningene [sb. 56A-56B] ses at bestaa af sandet Jord med en Del indblandede, mindre Sten; de ere lynggroede og ligger i dyrket Ager. Hertil 3 Fotografier, Pl. XI og XII.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 35 m. lang i VNV- ØSØ. 6-9 m. bred, 1,30 m. høj, 10 m. fra Østenden et 4,50 m. langt, 3,50 m. bredt, 1 m. dybt Hul tildels eftergroet; lige Vest herfor et Hul 4 x 2 m. bredt, 1,50 m. dybt, i Bunden en større Sten, bevokset med Gran og Lyng i Plantage.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)