Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-100

Fredningsnr.
4625155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rektangulært stenanlæg, 19 x 5 m, orienteret i Ø-V. Fremtræder som tre para- lelle rækker af stor, liggende sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(81-95) Gravplads i Skoven [sb.97-106,252-253,267-269]; paa et lille Terrain: ... c. Aflang, firsidet Stenlægning. ...

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mellem Høj 99 og Stenkreds 105 paa Mtr. Nr. 160, samt Stensætning 103 paa samme Mtr. ligger mange Sten paa Række og faa staar. Flere af dem danner ufuldstændige Rækker mellem Højene, og til en af disse Rækker hører maaske de 4 Sten, som ligger ved 99. Længderetningen er ØNØ - VSV, og Længden ca. 60- 70 m. En sluttet Række af 6 ret store Sten i NØ-SV er ca. 10 m l. 3 m S herfor er Rester af en Stenkreds, 6 m i Diam. - Ca. 12 m NØ for denne Stenrække staar 2 Sten paa Højkant i Jorden, dannende en ret Vinkel, formentlig Rest af en Grav umiddelbart ved Skællet til Mtr. Nr. 160 (Engelhardts Gravning ?) Udenfor det Parti hvorover Stenrækkerne gaar, er Skoven saa godt som stenfri. Fredes ikke.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3672
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulært stenanlæg, 19 x 5 m, orienteret i Ø-V. Fremtræder som tre parallelle rækker af store, liggende sten.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3672
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Anlæg orienteret ØNØ-VSV.

Litteraturhenvisninger  (0)