Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-93

Fredningsnr.
462575

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 169: Stenkreds i skel til matr.nr. 157 af Frejlev. Tingl.: 5/7 1933 (Gdr. Jens Hansen og hustru, Nagelsti) Afmærkn.: MS (1934, G. Rosenberg) Stenkreds, 7 x 5,5 m. 16 sten ses.
Undersøgelsehistorie  (7)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Stenkreds ligger 20 m V for 92 og i Skællet til Mtr. Nr. 169. Den er 7 m i Ø-V, 5,50 m i N-S. 16 Sten synlige, indtil 1,10 m store, de fleste staaende. Udgravet af Kbmd. Sidenius, paa hvis Lod, Mus. Nr. 169, ligger 2,50 m af Kredsen i radialt Maal, og paa Mtr. Nr. 157 4,50 m. Fredet 1933. Dklt Nr. 2. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds 7 x 5,5 m. 16 Sten ses.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Stenkreds. Mål: 0,7 x 6,0 x 5,7 m. Stenkreds sat af 17 store (op til meterlange) sten, hvoraf nogle opretstående, andre (især i Ø) udvæltede. Kredsen om- slutter en svag, 0,3 m høj højning, på hvilken enkelte andre sten ses. Beliggende 6 m Ø for 4625-70. Afsat på kalke af sb - matr.kort hos RAS. Ved udvidet tilgængeliggørelse (skiltning, stiafmærkning el.lig.) og evt pleje af andre fortidsminder i området bør dette medtages efter rydning af den tætte, dækkende brombærbevoksning. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Er desuden i sig selv seværdig og stedtypisk. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM - fortidsmindesten sat 1,5 m Ø for randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)